Nivestim

Nivestim er en injektionsvæske-/infusionsvæske, opløsning og et biosimilært human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-colistamme. Det aktive indholdsstof, filgrastim, anvendes til behandling af neutropeni.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167