Norvasc® (Amlodipin Besylat)

Norvasc® er en tablet og en selektive calciumantagonist med overvejende vaskulær effekt. Det aktive indholdsstof, amlodipin, anvendes til hypertension, kronisk, stabil angina pectoris samt prinzmetals variant angina.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167