Octreotide "Hospira"

Octreotide "Hospira" er en injektionsvæske, opløsning og en syntetisk, cyklisk octapeptid-analog til somatostatin. Det aktive indholdsstof, octreotid, anvendes til akromegali. 

Produktresume

 

 

PP-ONC-DNK-0167