ReFacto (Moroctocog Alfa)

ReFacto® AF er et pulver og opløsningsmiddel til injektionsvæske, opløsning, forfyldt sprøjte og et hæmostatika (koagulationsfaktor VIII). Det aktive indholdsstof, moroctocog alfa, anvendes til styring og profylakse af blødninger hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel eller klassisk hæmofili).

Produktresume

PP-ONC-DNK-0167