Retacrit® (epoetin zeta)

Retacrit® er en injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte og et antianæmisk præparat. Det aktive indholdsstof, epoetin zeta er et rekombinant humant erythropoietin, der er et glykoprotein, der som mitosestimulerende faktor og differentierende hormon stimulerer dannelsen af erythrocytter ved at stimulere forstadier i knoglemarven. Retacrit® anvendes til behandling af anæmi og er et biosimilært lægemiddel.

Produktresume

 

 

PP-ONC-DNK-0167