S-ketamin® "Pfizer" (Esketamin )

S-ketamin "Pfizer" er en injektionsvæske, opløsning, og et generelt anæstetikum. Det aktive indholdsstof, esketamin, anvendes til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi alene eller i kombination med et andet anæstesimiddel, som supplement til regional eller lokal anæstesi samt anæstesi og smertelindring (analgesi) indenfor akutmedicin.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167