Tafil Retard

Tafil® Retard er en depottablet og et anxiolytica, benzodiazepin-derivat. Det aktive indholdsstof, alprazolam, anvendes til forbigående angst- og urotilstande. Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og depression. Panikangst med eller uden fobisk betinget undvigelses¬adfærd, supplerende til psykiatrisk terapi.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167