Topotecan "Hospira"

Topotecan "Hospira" er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning og et cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Det aktive indholdsstof, topotecan, anvendes til ovariecancer, cervixcancer samt småcellet lungecancer.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167