Torisel® (Temsirolimus)

Torisel® er et koncentrat og opløsningsmiddel til infusionsvæske, opløsning, og et antineoplastisk middel (protein-kinase-hæmmer). Det aktive indholdsstof, temsirolimus, anvendes til renalcellekarcinom og Mantlecelle lymfom.

Produktresume

 

 

PP-ONC-DNK-0167