Trumenba® (Meningococcal B Vaccine)

Trumemba® er en injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte og en meningokok gruppe B vaccine. Det aktive indholdsstof, meningokok protein B, anvendes til aktiv immunisering af mennesker på 10 år og ældre til at forebygge invasiv meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis serogruppe B.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167