Vfend® (Voriconazol)

Vfend® er et bredspektret antimykotikum til systemisk anvendelse, et triazol derivat. Det aktive indholdsstof, voriconazol, anvendes til behandling af invasiv aspergillose, candidæmi hos non-neutropene patienter, fluconazolresistent svær invasiv candidainfektion (inklusive C. krusei) og svær svampeinfektion forårsaget af Scedosporium spp. og Fusarium spp. Vfend skal helst indgives til immunkompromitterede patienter med progressive, potentielt livstruende infektioner.

Produktresume (Tabletter - filmovertrukne)

Produktresume (Pulver - infusionsvæske)

Produktresume (Pulver - oral suspension)

 

PP-ONC-DNK-0167