Vyndaqel® (Tafamidis)

Vyndaqel® er en kapsel. Det aktive indholdsstof, tafamidis, anvendes til behandling af stadie 1 transtyretin amyloidose hos voksne med symptomatisk polyneuropati for at udsætte perifer neurologisk svækkelse.

Produktresume

 

 

PP-ONC-DNK-0167