Xalkori® (Crizotinib)

Xalkori® er et antineoplastisk middel (protein-kinase-hæmmer). Det aktive indholdsstof, crizotinib, anvendes til anaplastisk lymfomkinase-positiv (ALK-positiv) fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) og ROS1-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167