Xeljanz® (Tofacitinib)

Xeljanz® er en filmovertrukket tablet og et selektivt immunsupprimerende middel. Det aktive indholdsstof, tofacitinib, anvendes - i kombination med methotrexat (MTX) - til at behandle moderat til svær reumatoid artrit hos voksne patienter, som ikke har reageret tilstrækkeligt, eller som ikke kan tåle behandling med et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs).

Produktresume

 

 

PP-ONC-DNK-0167