Zavedos® (Idarubicin)

Zavedos® er et cytotoksisk antibiotisk middel af antracyklintypen. Det aktive indholdsstof, idarubicin, anvendes til akutte leukæmier.

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167