Zoloft® (Sertraline)

Zoloft® er en tablet og et antidepressivum (serotonin genoptagelseshæmmer, SSRI). Det aktive indholdsstof, sertralin, anvendes til depressive episoder og forebyggelse heraf. Panikangst med eller uden agorafobi, obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Produktresume (Tabletter - filmovertrukne)

 

PP-ONC-DNK-0167