Innovation i forreste linje

Innovation i forreste linje

Jagten på nye og bedre behandlingsformer kræver massive investeringer – og tid. Tid til at forske og tid til at udvikle. Det er en krævende opgave, som vi er stolte af at tage på os.

Innovation og forskning udgør fundamentet for Pfizers arbejde. Det kræver både passion og massive investeringer i viden, tid og penge, før et lægemiddel er klar til at blive patenteret. Herefter kan der gå op til 15 år, før lægemidlet kan hjælpe patienterne i det danske sundhedsvæsen.

Det er med andre ord en lang og omkostningstung proces at udvikle medicin. Pfizer bruger hvert år i omegnen af 40 milliarder DKK på globalt plan – alene på forskning!

Men det er det hele værd. For i sidste ende er det med til at flytte grænserne for vores kunnen. Så patienter verden over kan få et bedre liv – og måske endda blive kureret for deres sygdom

line

Pfizer præsenterer plan mod COVID-19corona

Hos Pfizer vil vi gøre alt, hvad vi kan for hjælpe med at bekæmpe coronavirussen. I en ny plan kommer vi med fem løfter, der skal sikre, at behandlinger og vacciner hurtigst muligt når frem til patienterne. Vi lover blandt andet at dele viden og redskaber, stille ekspertise og produktionskapacitet til rådighed og at samarbejde med myndighederne om fremtidens kriseberedskab.

line

Sådan arbejder vi med forskning

Vi sikrer, at alt lever op til vores høje etiske, forskningsmæssige og kliniske standarder under forskningsprocessen.

Al forskning bliver gennemført i overensstemmelse med internationale standarder for klinisk forskning – og sker i mange tilfælde også i tæt samarbejde med fx hospitaler, universiteter, biotekvirksomheder og andre lægemiddelsvirksomheder.

Pfizer offentliggør alle kliniske forsøg, som sættes i gang overalt i verden. Vi offentliggør også resultaterne af alle kliniske forsøg – også selvom de stoppes før tid, eller resultaterne ikke nødvendigvis er fordelagtige for Pfizer.


line

Klinisk forskning i Danmark

Pfizer har løbende kliniske studier i gang i Danmark inden for bl.a.:

  • Onkologi
  • Reumatologi
  • Smertebehandling
  • Urologi
  • Oftalmologi
PP-PFE-DNK-0035 / PP-PFE-DNK-0043