Kontakt osKontakt osPersondatapolitikCookie politikOm denne side
Etik og samarbejdeHomeOm PfizerEtik og samarbejde

Vores samarbejde med myndigheder, læger og andet sundhedspersonale er en forudsætning for udviklingen af ny og forbedret medicin. Det er et samarbejde, der sker i fuld åbenhed - og i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer.

Samarbejdet mellem Pfizer og læger eller andet sundhedspersonale gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt i henhold til regelgrundlaget for Lægemiddelindustrien (Lifs) eget etiske nævn, ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien).

Lif har også opstillet en ramme for dialogen mellem lægemiddelvirksomheder og politikere og myndigheder, som skal bidrage til at dialogen altid foregår på en åben, ærlig, redelig og troværdig måde.

De etiske regler skal samtidig sikre, at parterne er økonomisk uafhængige af hinanden, og at samarbejdet og dialogen altid foregår på en måde, så pressionsmuligheder parterne imellem er udelukket.

ENLI fører kontrol med:

 • Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner med tilhørende vejledning.
 • Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere.
 • Lifs etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.
 • Lifs etiske kodeks for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen.
 • Lifs etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til hospitaler.

Har du spørgsmål til, hvordan vi arbejder med etik, åbenhed og samarbejde i det daglige? Du er velkommen til at kontakte os.

 • Kontakt Pfizer Danmark
 • Læs mere om ENLI 

  Fuld åbenhed om samarbejde

  Pfizer anmelder på forhånd alle efteruddannelsesmøder med deltagelse af læger og andet sundhedspersonale til ENLI.

  Pfizer ønsker fuld åbenhed om samarbejde. Uanset om det gælder efteruddannelse, kliniske forsøg eller andre projekter. Hvis lægen eller andet sundhedspersonale er ansat i anden tjeneste, skal samarbejdet ske i åbenhed og forståelse med arbejdsgiveren.

  Skal du indgå samarbejde med Pfizer?

  Apotekere, læger og tandlæger, der samarbejder med Pfizer skal anmelde tilknytningen eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse. Pfizer har i den forbindelse indberetnings- og informationspligt om denne tilknytning.

  Det gælder fx opgaver som foredragsholder, mødeleder, klinisk investigator eller rådgiver i et advisory board.

  På www.laegemiddelstyrelsen.dk kan læger, tandlæger og apotekere finde et ansøgningsskema, som skal bruges til anmeldelse eller ansøgning om tilknytning til en lægemiddelvirksomhed.

  Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til årligt at indberettede tilknyttede læger m.fl. til Lægemiddelstyrelsen. Det skal senest ske med udgangen af januar måned for tilknytning i det forudgående kalenderår.

  • Tilknyttede læger bliver løbende offentliggjort på www.laegemiddelstyrelsen.dk 

  Vejledende honorartakster

  I Pfizer Danmark har vi fastsat vejledende honorartakster for konsulentydelser leveret af læger og andre sundhedspersoner. Det kunne fx være at holde et foredrag eller at være mødefacilitator. Honorarerne omfatter den konkrete aktivitet inkl. forberedelse og rejsetid.

  Samarbejde med patientforeninger

  Pfizer samarbejder med patientforeninger for at forbedre dialogen om en forbedret livssituation for mennesker, som rammes af sygdom.

  Samarbejdet skal være baseret på fælles visioner og mål med gensidig respekt ogforståelse

  Der skal ikke kunne rejses tvivl om, at samarbejdet foregår uden nogen form for uhensigtsmæssig påvirkning, der vil kunne svække troværdigheden hos nogen af parterne.

  • Læs mere om samarbejde med patientforeninger
  Donationer og tilskud til hospitalerLægemiddelindustriens faglige og videnskabelige donationer og tilskud til hospitaler støtter initiativer, som resulterer i reel værdi for patienterne.Der må ikke være tvivl om, at samspillet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler foregår på et etisk forsvarligt niveau. Lif har derfor fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhængighed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler.Det er etiske regler, som samtidig skaber åbenhed om lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler.
  • Se alle Pfizers donationer og tilskud til hospitaler
  Eksterne konsulenterPfizer samarbejder med eksterne konsulenter. Ved eksterne konsulenter forstås en tredjepart, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagerne. Det kan eksempelvis være et PR- eller kommunikationsbureau, advokater el.lign.Pfizers samarbejdspartnere er gjort bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og Pfizer påtager sig ansvaret for, at alle aktiviteter sker i overensstemmelse med Lobbykodekset. Pfizer samarbejder med
  •  
  • Advice A/S
  • Effector A/S
  • Kompas Kommunikation ApS
  • Rud Pedersen A/S
  •  
  • Læs lifs lobbykodeks

  Relaterede artikler

  PfizerPro.dkSe ledige jobsSammen om folkesundhedenSamarbejde bygget på videnGør brug af vores viden

  PP-PFE-DNK-0035

  Patient Sundhedsperson Karriere Om PfizerKontakt os Persondatapolitik Cookie politikOm denne side©Pfizer Danmark 2022. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer Danmark
  PP-UNP-DNK-0182